Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

DSCN5444

Kärkihankkeessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
  • Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutus-paikka.
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijä-toimintaa sekä nuorten mielenterveys-palveluita.
  • Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutustu kärkihankkeen toimenpiteisiin.Ajankohtaista

Yhdessä koulutustakuuseen -hanke

Uudenmaan liiton koordinoimassa hankkeessa on mukana kaksikymmentä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjää, eli valtaosa alan toimijoista maakunnassa. Hanke toteutetaan Euroopan unionin ESR-rahoituksella vuosien 2015–2017 aikana.

Hankkeessa on julkaistu sähköinen ohjauskirja, joka toimii työvälineenä nuorten ohjauksen parissa työskenteleville. Ohjauskirjaa tullaan päivittämään hankkeen kuluessa huhtikuuhun 2017 asti.

Tutustu ohjauskirjaan >

Vahvistetaan nuorten toimintakykyä ja osallisuutta - hankehaku alkaa 

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää valtionavustushaun hankkeille, jotka vahvistavat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten toiminta- ja työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia. 

Hankehaku liittyy hallituksen Nuorisotakuu yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeeseen. Rahoituksen hakuaika on 14.10.–9.12.2016.


Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaa:
Nuorten yrittäjyyspaja-malli Nuorisotakuun toteuttajana 16.11.2016

Nuorten yrittäjyyspaja -mallin ovat suunnitelleet yhteistyössä TEM, Suomen Nuoret Yrittäjät ja muut yhteistyötahot Uudellamaalla. Malli tarjottiin vastauksena nuorille suunnattuun kyselyyn, josta nousi esille nuorten suuri kiinnostus yrittäjyyteen työllistämisvaihtoehtona. Nuorten yrittäjyyspajatoiminnasta tuli näin osa Nuorisotakuuta. Koulutuksen pilotoi vuonna 2013 Uudellamaalla Aaltoyliopiston Pienyrityskeskus Yrittäjyyden starttipaja -nimellä. Valtakunnalliseksi toteuttajaksi valittiin keväällä 2015 Suomen Yrittäjäopisto, jonka päätoimipaikka on Kauhavalla.

Lue koko blogi tästä

Nuorten vaihtelevat elämäntilanteet haastavat työttömyyden mittaamista 2.11.2016

Varhain opiskelun päättäneillä suurempi riski syrjäytyä.

Koulutustaso vaikuttaa EU-maissa niin opiskelun ja työelämän väliseen siirtymäaikaan kuin myös työttömyyden riskiin.

Kirjoittaja on taloustieteen opiskelija Oulun yliopistossa ja työskenteli kesän 2016 korkeakoulu­harjoittelijana Tilastokeskuksen väestö- ja elinolotilastot -yksikössä.

(Tieto&trendit)