Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

DSCN5444

Kärkihankkeessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Tuetaan nuorten elämänhallintaa ja työllistämistä vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Kerätään parhaat käytänteet kunnista ja laajennetaan toimivat mallit valtakunnalliseksi.

  • Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla.
  • Kaikille peruskoulun päättäville taataan koulutus-, työ- tai kuntoutus-paikka.
  • Vahvistetaan etsivää nuorisotyötä ja työnetsijä-toimintaa sekä nuorten mielenterveys-palveluita.
  • Kehitetään nuorten palkkatukea ja Sanssi-korttia työntekoon kannustavampaan suuntaan.

Kärkihanke toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tutustu kärkihankkeen toimenpiteisiin.



Ajankohtaista

Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaa -blogi julkaistaan
21.9.2016

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto ovat perustaneet yhteisen blogin, Nuorisotakuu Etelä-Pohjanmaa. Blogi keskittyy nuorisotakuuseen, nuorten työllisyyteen ja kouluttautumiseen eteläpohjalaisesta näkökulmasta.

Ensimmäinen blogikirjoitus julkaistaan 21.9.2016. Blogikirjoituksia julkaistaan keskiviikkoisin joka toinen viikko.

Löydät blogin tästä

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut
8.9.2016

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut tasaisesti, ja sen rooli nuorten palvelujärjestelmässä vahvistunut.  Julkaistu raportti on kooste opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta etsivän nuorisotyön kyselystä vuodelta 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti aluehallintovirastojen käyttöön myönnettäväksi etsivään nuorisotyöhön vuonna 2015 hieman yli 13 miljoonaa euroa.

Viime vuonna 555 etsivää nuorisotyöntekijää tavoitti noin 18 900 nuorta. Tavoitetuista nuorista noin 73 % oli toimenpiteissä ja kaksi prosenttia kieltäytyi yhteistyöstä. Tavoitetuista nuorista noin 90 % oli iältään 16–25-vuotiaita. Etsivän nuorisotyön piirissä on enemmän miehiä kuin naisia kaikissa ikäryhmissä.

Raportti vuoden 2015 työpajatoiminnasta on valmistunut 
10.8.2016

Työpajatoiminnan raportti on yhteenveto vuoden 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta, ensisijaisesti valtionavustusta saaneiden nuorten työpajojen kyselystä. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 200 eri organisaatiota. Nuorten työpajatoiminnan peitto oli 93 % Suomen kunnista.

Työpajatoimintaan osallistui yhteensä 25 449 valmentautujaa, joista 14 733 (57,9 %) oli alle 29-vuotiaita nuoria. Nuorten valmentautujien määrä oli hieman suurempi kuin edeltävänä vuonna (14 200). Myös valmentautujien kokonaismäärä oli hieman kasvanut. Työpajojen henkilöstö toimintavuoden aikana oli yhteensä 1 858 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä on hieman vähennyt edellisvuosiin verrattuna.