rss Ajankohtaista

12.8.2015 Mitä pitäisi tehdä, että kaikki nuoret voisivat osallistua päätöksentekoon?

Valtiovarainministeriön Avoin hallinto -hanke järjestää 15-25-vuotiaille nuorille suunnatut nuorten osallisuusrastit torstaina 13.8.2015 klo 13 – 18 Esplanadin puistossa.

Lue lisää

2.7.2015 OKM:n työryhmä linjasi 2020-luvun koulutustarpeita

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut ehdotukset ammatillisen peruskoulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen määrällisiksi tavoitteiksi 2020-luvulle. Ehdotusten lähtökohtina ovat Suomen saattaminen kasvu-uralle ja osaavan työvoiman turvaaminen kansakunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta keskeisillä aloilla. Ehdotukset on valmisteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Lue lisää

30.6.2015 Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee

Suomalaiset nuoret tupakoivat, käyttävät alkoholia ja juovat itsensä humalaan entistä harvemmin. Sen sijaan nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Alle 13-vuotiaiden arkeen tupakka ja alkoholi eivät poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2015.

Lue lisää

8.6.2015 13.00Takuulla mahdollisuus - nuorisotyöttömyys nollaksi Siuntiossa! Kati Saarenkylä ja Jonna Farin

Tammikuussa 2015 Siuntiossa asetettiin iso tavoite saada nuorisotyöttömyys nollaksi 1.4.2015 mennessä. Idea tavoitteelle tuli TE-toimiston kehittämispäällikkö Raimo Hokkaselta, jonka kannustamana Siuntion kunta otti haasteen vastaan. Vaikka kyseessä olivat koko kunnan ”talkoot”, oli koordinointi tavoitteen saavuttamiseksi etsivillä nuorisotyöntekijöillä.

Lue lisää | 2 Kommenttia

 

25.5.2015 9.00Ennakkojaksolla kohti oppisopimusta Taina Kauppinen

Nuorisotakuun myötä oppisopimuksen roolia nuorten koulutuksessa vahvistettiin. Valtionavustusta suunnattiin mm. oppisopimuksen ennakkojakson kehittämiseen. 1.8.2015 voimaan tulevissa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmissa korostetaan osaamisen ja työelämälähtöisyyden merkitystä. Tämä on aina ollut oppisopimuskoulutuksen vahvuus. Oppisopimuksessa ammattitaidosta opiskellaan 80 % työelämässä ja 20 % koulussa. Työsuhteinen opiskelu sovittaa osaamisen alusta asti työelämän tarpeisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia